Υποστηρικτικό βιβλίο ΑΕΠΠ – Τόμος Α΄

Σχολιάστε


Ο πρώτος τόμος του νέου βοηθήματος – υποστηρικτικού βιβλίου για το μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) διατίθεται από τις εκδόσεις Πατάκη, ISBN: 978-960-16-3569-9.

Αν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή/και επισημάνσεις είναι ευπρόσδεκτες!

Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση!

Οι συγγραφείς:

Σπύρος Δουκάκης, Αλεξάνδρα Ψαλτίδου, Παναγιώτα (Νάγια) Γιαννοπούλου.

Δουκάκης, Ψαλτίδου, Γιαννοπούλου, Δουκάκης Σπύρος, Ψαλτίδου Αλεξάνδρα, Γιαννοπούλου Νάγια

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «ΑΕΠΠ», Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σχ. έτος 2015 – 2016

Σχολιάστε


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015 – 2016.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 57/18-11-2015 του Δ.Σ) λάβαμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015- 2016 από το Υπουργείο.

Οδηγίες σε pdf

Οδηγίες σε doc

 

Οδηγίες για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

Σχολιάστε


Οδηγίες για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) που στάλθηκαν στα ΓΕΛ Β’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Δρ. Ευάγγελο Κανίδη.

Οδηγίες

 

Βιβλίο μαθητή και Τετράδιο Εργασιών (Έκδοση 2014)

Σχολιάστε


Στο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών με τη νέα σελιδοποίηση

Βιβλίο Μαθητή (Έκδοση 2014)

Τετράδιο Εργασιών (Έκδοση 2014)

Θέματα ΟΕΦΕ 2015

Σχολιάστε


Δημοσιεύτηκαν τα θέματα του ΟΕΦΕ για το μάθημα ΑΕΠΠ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θέματα και προτεινόμενες λύσεις 2014 Γ΄ τάξης ημερησίων γενικών λυκείων στο μάθημα ΑΕΠΠ

Σχολιάστε


Θέματα

Προτεινόμενες λύσεις

Θέματα ΟΕΦΕ 2014

1 σχόλιο


Δημοσιεύτηκαν τα θέματα του ΟΕΦΕ για το μάθημα ΑΕΠΠ.

Τα θέματα

Απαντήσεις

Κυκλοφορία του Τόμου Β, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, εκδόσεις Πατάκης

Σχολιάστε


p2_s

Κυκλοφόρησε ο Β Τόμος του υποστηρικτικού βιβλίου για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Περισσότερα στο http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=642392

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνει θεωρία με ερωταπαντήσεις, λυμένα παραδείγματα για κάθε τύπο θέματος, λυμένες τις δραστηριότητες του διδακτικού πακέτου, ερωτήσεις κατανόησης όλων των τεχνικών αξιολόγησης, λυμένα επιλεγμένα θέματα πανελληνίων, αρκετά θέματα προς λύση και κριτήριο/α αξιολόγησης.

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, το υλικό του βιβλίου συνοδεύεται με σχόλια, επισημάνσεις και μεθοδολογίες, για να διευκολυνθούν οι μαθητές/τριες να ξεπεράσουν πιθανές παρανοήσεις και διδακτικά εμπόδια.

Συνολικά, με το υλικό του βιβλίου επιχειρείται η υποστήριξη του διδακτικού πακέτου και η ενδυνάμωση της επίτευξης των στόχων των μαθητών/τριών με μια διαφορετική οπτική, η οποία αναδεικνύει νέες πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας και λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία και η αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς για τα σχόλια που έκαναν για τον πρώτο τόμο και τις παρατηρήσεις τους σε σχέση με τα περιεχόμενα του δεύτερου τόμου.

Σε όλους και όλες

που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο

στη δημιουργία και ανάδειξη του μαθήματος

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Older Entries

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 78 ακόμα followers