Εξεταστέα Ύλη, Σχολικό Έτος 2016-2017, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)

Σχολιάστε


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η
εντολή πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε»)
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.
3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση
6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.
8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
10. Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμμα-
τισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
10.6 Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών

Θέματα ΟΕΦΕ 2016

Σχολιάστε


Δημοσιεύτηκαν τα θέματα του ΟΕΦΕ για το μάθημα ΑΕΠΠ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

http://www.korifi.edu.gr/

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «ΑΕΠΠ», Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σχ. έτος 2015 – 2016

Σχολιάστε


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015 – 2016.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 57/18-11-2015 του Δ.Σ) λάβαμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015- 2016 από το Υπουργείο.

Οδηγίες σε pdf

Οδηγίες σε doc

 

Οδηγίες για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

Σχολιάστε


Οδηγίες για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) που στάλθηκαν στα ΓΕΛ Β’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Δρ. Ευάγγελο Κανίδη.

Οδηγίες

 

Βιβλίο μαθητή και Τετράδιο Εργασιών (Έκδοση 2014)

Σχολιάστε


Στο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών με τη νέα σελιδοποίηση

Βιβλίο Μαθητή (Έκδοση 2014)

Τετράδιο Εργασιών (Έκδοση 2014)

Θέματα ΟΕΦΕ 2015

Σχολιάστε


Δημοσιεύτηκαν τα θέματα του ΟΕΦΕ για το μάθημα ΑΕΠΠ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θέματα και προτεινόμενες λύσεις 2014 Γ΄ τάξης ημερησίων γενικών λυκείων στο μάθημα ΑΕΠΠ

Σχολιάστε


Θέματα

Προτεινόμενες λύσεις

Θέματα ΟΕΦΕ 2014

1 σχόλιο


Δημοσιεύτηκαν τα θέματα του ΟΕΦΕ για το μάθημα ΑΕΠΠ.

Τα θέματα

Απαντήσεις

Η πληροφορική στην Ελλάδα μέσα από τα κείμενα της ΕΠΥ

Σχολιάστε


Το ιστορικό τεύχος της ΕΠΥ σε ηλεκτρονική μορφή.

Αρχείο

Θέματα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ημερησίων Λυκείων 2013 στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Σχολιάστε


Τα θέματα

Older Entries