Θέματα και προτεινόμενες λύσεις 2014 Γ΄ τάξης ημερησίων γενικών λυκείων στο μάθημα ΑΕΠΠ

Σχολιάστε


Θέματα

Προτεινόμενες λύσεις

Θέματα ΟΕΦΕ 2014

1 σχόλιο


Δημοσιεύτηκαν τα θέματα του ΟΕΦΕ για το μάθημα ΑΕΠΠ.

Τα θέματα

Απαντήσεις

Κυκλοφορία του Τόμου Β, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, εκδόσεις Πατάκης

Σχολιάστε


p2_s

Κυκλοφόρησε ο Β Τόμος του υποστηρικτικού βιβλίου για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Περισσότερα στο http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=642392

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνει θεωρία με ερωταπαντήσεις, λυμένα παραδείγματα για κάθε τύπο θέματος, λυμένες τις δραστηριότητες του διδακτικού πακέτου, ερωτήσεις κατανόησης όλων των τεχνικών αξιολόγησης, λυμένα επιλεγμένα θέματα πανελληνίων, αρκετά θέματα προς λύση και κριτήριο/α αξιολόγησης.

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, το υλικό του βιβλίου συνοδεύεται με σχόλια, επισημάνσεις και μεθοδολογίες, για να διευκολυνθούν οι μαθητές/τριες να ξεπεράσουν πιθανές παρανοήσεις και διδακτικά εμπόδια.

Συνολικά, με το υλικό του βιβλίου επιχειρείται η υποστήριξη του διδακτικού πακέτου και η ενδυνάμωση της επίτευξης των στόχων των μαθητών/τριών με μια διαφορετική οπτική, η οποία αναδεικνύει νέες πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας και λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία και η αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς για τα σχόλια που έκαναν για τον πρώτο τόμο και τις παρατηρήσεις τους σε σχέση με τα περιεχόμενα του δεύτερου τόμου.

Σε όλους και όλες

που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο

στη δημιουργία και ανάδειξη του μαθήματος

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Η πληροφορική στην Ελλάδα μέσα από τα κείμενα της ΕΠΥ

Σχολιάστε


Το ιστορικό τεύχος της ΕΠΥ σε ηλεκτρονική μορφή.

Αρχείο

Θέματα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ημερησίων Λυκείων 2013 στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Σχολιάστε


Τα θέματα

Θέματα Επαναληπτικών Εξετάσεων Εσπερινών Λυκείων 2013 στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Σχολιάστε


Τα θέματα

Προτεινόμενες λύσεις θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων 2013 Δ΄ τάξης εσπερινού γενικού λυκείου στο μάθημα ΑΕΠΠ

Σχολιάστε


Στο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες λύσεις για τα θέματα πανελληνίων εξετάσεων 2013 Δ΄ τάξης εσπερινού γενικού λυκείου στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ).

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers