Σύμφωνα με πρόταση που διέρρευσε από το ΥΠΔΒΜΘ στο νέο Λύκειο δεν θα υπάρχουν μαθήματα Πληροφορικής. Η εξέλιξη αυτή είναι αν μη τι άλλο απαγοητευτική και συνάμα αναδεικνύει μία πρόχειρη προσέγγιση στο σχεδιασμό του υπουργείου.

Στην προσπάθεια αλλαγής του κλίματος η ΠΕΚΑΠ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος η ΕΠΕ εξέδωσε υπόμνημα σχετικά με το σχεδιασμό του νέου Λυκείου.

Ταυτόχρονα η ΠΕΚΑΠ έχει αναρτήσει κείμενο διαμαρτυρίας στο οποίο συγκεντρώνονται υπογραφές κατά του σχεδίου προγράμματος στο νέο Λύκειο.  Το κείμενο διαμαρτυρίας είναι σημαντικό να υπογραφεί από όλους τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής.

Η ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης του θέματος, θα έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον.