Οι δραστηριότητες έχουν συγκεντρωθεί από το 2ο και 7ο κεφάλαιο του Τετραδίου Μαθητή. Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται

α) σκαλωσιά μάθησης για τους μαθητές και

β) η σπειροειδής προσέγγιση ως προς το βάθος της κάθε έννοιας.

Η τελευταία δραστηριότητα, είναι κατάλληλη και για την εισαγωγή στην ενότητα της δομής επιλογής.

Advertisement