Παρότι το μάθημα ΑΕΠΠ περιλαμβάνει ένα αυτοτελές βιβλίο με δραστηριότητες, η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό αξιοποιείται σε πολύ μικρό βαθμό. Ένας από τους λόγους περιορισμένης χρήσης είναι οι εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων. Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει εκ νέου τις δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή, ώστε να είναι μην προκαλούν παρερμηνείες στους μαθητές.

Οι δραστηριότητες θα διαιρεθούν σε άρθρα ως εξής:

Δραστηριότητες του Κεφαλαίου 2 που σχετίζονται με τη δομή ακολουθίας και του Κεφαλαίου 7.

Δραστηριότητες του Κεφαλαίου 2 και του Κεφαλαίου 8 που σχετίζονται με τη δομή επιλογής.

Δραστηριότητες του Κεφαλαίου 2 και του Κεφαλαίου 8 που σχετίζονται με τη δομή επανάληψης.

Δραστηριότητες του Κεφαλαίου 3 που είναι εντός ύλης και του Κεφαλαίου 9.

Δραστηριότητες των υπολοίπων κεφαλαίων που μπορούν να επιλυθούν βάσει των προηγούμενων γνώσεων.

Δραστηριότητες του Κεφαλαίου 10 που είναι εντός ύλης.

Τα θέματα εξετάσεων έχουν αναδείξει ότι οι δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και επιλέγονται συχνά από τους θεματοδότες. Άρα θα οφελήσει τους μαθητές μας, να τους προσφέρουμε το υλικό αυτό.