Τον Ιανούαριο του 2008, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των div και mod.

Συνοψίζοντας το έγγραφο αναφέρει ότι:

  1. ασκήσεις ή προβλήματα που δίνονται στους μαθητές για επεξεργασία και απαιτείται η χρήση της MOD πρέπει πάντοτε να αναφέρονται σε θετικούς ακέραιους αριθμούς.
  2. οι τελεστές DIV και MOD ιεραρχούνται στο ίδιο επίπεδο με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση

Το σχετικό έγγραφο

Advertisement