Στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ενιαίων λυκείων του 2010, στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον το θέμα Γ των εξετάσεων, προβλημάτισε πάρα πολύ, προκάλεσε ατέρμονες συζητήσεις και πιθανώς να δημιούργησε  και συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα.

Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, στα Ιωάννινα (1-3 Απριλίου 2011) παρουσιάστηκε μία εισήγηση η οποία προσπαθεί να τοποθετήσει το εξεταζόμενο θέμα μέσα στην κατηγορία των ανοιχτών-κλειστών προβλημάτων και να αναδείξει ότι καμία από τις δύο λύσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένη.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να μεταφορτώσετε την εισήγηση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Δουκάκης, Σ. (2011). Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο νέο σχολείο», 1-3 Απριλίου 2011, Ιωάννινα, σελ. 191-197.

Advertisement