Μία κατηγορία θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι η μετατροπή ενός αλγόριθμου ή ενός τμήματος αλγόριθμου από μία εντολή επανάληψης σε μία άλλη ή και στις δύο άλλες εντολές επανάληψης, εφόσον αυτή είναι εφικτή.

Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, στα Ιωάννινα (1-3 Απριλίου 2011) παρουσιάστηκε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος το οποίο: α) καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, β) δεν αφήνει ανοικτά ζητήματα και γ) αντιμετωπίζει επιτυχώς τα προβλήματα που παρατηρούνται σε άλλες προτεινόμενες μεθοδολογίες.

Με την προτεινόμενη προσέγγιση καλύπτονται όλα τα θέματα μετατροπών:

Από Όσο…επανάλαβε σε Μέχρις_ότου

Από Μέχρις_ότου σε Όσο…επανάλαβε

Από Όσο…επανάλαβε σε Για…από…μέχρι

Από Για…από…μέχρι σε Όσο…επανάλαβε

Η μετατροπή από Μέχρις_ότου σε Για…από…μέχρι και από Για…από…μέχρι σε Μέχρις_ότου γίνεται μέσω της μετατροπής αρχικά σε Όσο…επανάλαβε και στη συνέχεια από Όσο…επανάλαβε σε Για…από…μέχρι ή Μέχρις_ότου.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πέρδος, Α., Δουκάκης, Σ., & Γιαννοπούλου, N. (2011). Αλγοριθμική προσέγγιση της μετατροπής από μία εντολή επανάληψης σε άλλη, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο νέο σχολείο», 1-3 Απριλίου 2011, Ιωάννινα, σελ. 164-173.

Advertisement