Το τμήμα δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εξέδωσε την ακόλουθη οδηγία σχετικά με τους τελεστές.

Το έγγραφο