Θα μπορούσε κάποιος να το πει και επαναληπτικό διαγώνισμα…

Στη σελίδα διαγωνίσματα (http://wp.me/PykbG-u) δημοσιεύτηκε μία πρόταση αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές και μαθήτριες.

Ευπρόσδεκτα σχόλια και παρατηρήσεις…