Ένα νέο βοήθημα – υποστηρικτικό βιβλίο για το μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, ISBN: 978-960-16-3569-9

Συγγραφείς: Σπύρος Δουκάκης, Αλεξάνδρα Ψαλτίδου, Παναγιώτα (Νάγια) Γιαννοπούλου.

Δουκάκης, Ψαλτίδου, Γιαννοπούλου, Δουκάκης Σπύρος, Ψαλτίδου Αλεξάνδρα, Γιαννοπούλου Νάγια

Advertisement