Στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας του ψηφιακού σχολείου περιλαμβάνεται και το υλικό για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα και το διδακτικό πακέτο (βιβλίο μαθητή, τετράδιο μαθητή και βιβλίο καθηγητή) σε μορφή .pdf.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο μαθητή σε μορφή κατάλληλη για επεξεργασία.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C101/

Advertisement