Το διδακτικό πακέτο δεν προσδιορίζει την ιεραρχία των λογικών πράξεων. Παρ’ όλα αυτά η λογική πράξη της άρνησης (όχι) ακολουθείται από ένα μόνο όρισμα ή τελεστέο (ο τελεστής όχι είναι μοναδιαίος τελεστής) και ως εκ τούτου προηγείται των άλλων δύο λογικών πράξεων. Ωστόσο για τις πράξεις και, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστό ότι δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία, με συνέπεια οι λογικές αυτές πράξεις να εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Για την αποφυγή προβλημάτων ιεραρχίας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε παρενθέσεις ανάμεσα σε λογικές πράξεις, αφού οι παρενθέσεις προηγούνται των λογικών πράξεων και κάνουν εμφανή την προτεραιότητα.

Σχετικό έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ

Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού η ιεραρχία είναι: όχι, και, ή. Επίσης, σύμφωνα με τα μαθηματικά (άλγεβρα Boole), η λογική πράξη και προηγείται της λογικής πράξης ή. Το διδακτικό πακέτο σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιεί παρενθέσεις ανάμεσα στις λογικές πράξεις και ή, οι οποίες προηγούνται των λογικών πράξεων και κάνουν εμφανή την προτεραιότητα.

Advertisement