Έχουν συγκεντρωθεί τα θέματα που προέρχονται από το κεφάλαιο 1 και στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες από το 2000-2011.

Advertisement