Πρόκειται για ένα κριτήριο αξιολόγησης στο πρώτο κεφάλαιο, που έχει αναπτυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2002 και ήταν αναρτημένο στον ιστότοπο http://www.di.uoa.gr/~spduke.

Το κριτήριο αξιολόγησης έχει μικρό βαθμό δυσκολίας, με άλλα λόγια, είναι εύκολο.

Στο κριτήριο αξιολόγησης έγιναν περιορισμένες τροποποιήσεις ώστε να ταιριάζει με τη μορφή των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων.

Το κριτήριο αξιολόγησης

Advertisement