Μία προσεγμένη παρουσίαση που απαντά σε αρκετά ερωτήματα των μαθητών/τριών για το μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον έχει αναπτύξει ο Ιωάννης Σαρημπαλίδης και έχει αναρτήσει στο ιστολόγιο http://pliroforikiatschool.blogspot.com. Όπως αναφέρει:

Βασικός στόχος στο πρώτο μάθημα είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα των μαθητών «Γιατί να μάθω προγραμματισμό;». Μετά λοιπόν από τα πρώτα 5-10 λεπτά που θα καλωσορίσουμε τους μαθητές μπορούμε να αφιερώσουμε άλλα 10 λεπτά στο παραπάνω ερώτημα.