Έχουν συγκεντρωθεί τα θέματα από το 2000-2011 που προέρχονται από από τις ενότητες:

  • Βασικές έννοιες αλγόριθμου,
  • Δομή ακολουθίας,
  • Βασικά στοιχεία προγραμματισμού και στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες .
Advertisement