Πριν επιχειρήσουν οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν τον πρώτο τους αλγόριθμο με ψευδογλώσσα είναι χρήσιμο να έχουν αναπτύξει κατάλληλες αναπαραστάσεις:

  1. για τα ονόματα των μεταβλητών
  2. για τον τύπο των σταθερών
  3. για τον τύπο των μεταβλητών
  4. για την εντολή εκχώρησης
  5. για την σύνταξη της εντολής εισόδου Διάβασε
  6. για την σύνταξη των εντολών εξόδου Εμφάνισε, Εκτύπωσε, Γράψε
  7. για τον τρόπο μετατροπής μιας (αριθμητικής) παράστασης σε εντολή εκχώρησης
  8. για τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται εικονικά ένας αλγόριθμος ή ένα τμήμα αλγόριθμου.
Advertisement