Να αντιστοιχίσετε κάθε μεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό μέλος της εντολής εκχώρησης της Στήλης Α με τον σωστό τύπο της Στήλης Β. Τα στοιχεία της Στήλης Β μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε καμία, μία ή περισσότερες φορές.

Στήλη Α

Στήλη Β

1.   Βάρος ← 3.52

2.   Είδος ← «Σχολικό»

3.   Εισακτέοι ← 210

4.   Συμμετοχή ← Αληθής

5.   Μαρία ← «75»

6.   MO ← «(α + β) / 3»

7.   ΜΟ ← (α + β) / 2

8.   Μ_Ο ← (α + β + γ) div 3

9.   Έρευνα ← «Ψευδής»

10. Μισό ← Α_Μ(β / 2)

Α.   Λογικός τύπος

Β.   Πραγματικός τύπος

Γ.   Αλφαριθμητικός τύπος

Δ.   Ακέραιος τύπος

Advertisement