Να αντιστοιχίσετε κάθε σταθερά της Στήλης Α με τον σωστό τύπο της Στήλης Β. Τα στοιχεία της Στήλης Β μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε καμία, μία ή περισσότερες φορές.

Στήλη Α

Σταθερά

Στήλη Β

Τύπος

1.   3.5

2.   «Ι.Κ.Α.»

3.   19

4.   Ψευδής

5.   2.0

6.   «Αληθής»

Α.    Λογική σταθερά

Β.    Αριθμητική σταθερά πραγματικού τύπου

Γ.     Αριθμητική σταθερά ακέραιου τύπου

Δ.    Αλφαριθμητική σταθερά

Advertisement