Με σκοπό να είναι οι μαθητές/τριες σε θέση να γράφουν με τη χρήση της εντολής εκχώρησης μια παράσταση (αριθμητική και όχι μόνο), μπορεί να αξιοποιηθούν:

α) η δραστηριότητα ΔΤ1, από το Κεφάλαιο 7 του τετραδίου μαθητή.

β) πλήθος θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων (17, 18, 28, 29, 30) στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες στις βασικές έννοιες αλγόριθμου.

Επιπλέον σε μία δραστηριότητα αυτής της μορφής, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν και να αναφέρουν τους τελεστές, τους τελεστέους (+ τύπο τους) και τις συναρτήσεις σε κάθε μία από τις εντολές εκχώρησης.

Advertisement