Να χαρακτηρίσετε ως αποδεκτό ή μη αποδεκτό κάθε ένα από τα ονόματα μεταβλητών της Στήλης Α. Σε περίπτωση μη αποδεκτού ονόματος αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Στήλη Α

Στήλη Β

1.   Αλγόριθμος

2.   Τιμή1

3.   Τιμή_1

4.   Τιμή 1

5.   Α/Β

6.   DIVMOD

7.   Αξία-αγοράς

8.   Αξία_αγοράς

9.   Διάβασα

10. Διάβασε

11. 1_Τιμή

12. ΙΚΑ

13. Ι.Κ.Α.

14. !Ποσότητα

15. Δολάριο$

16. «ΠοΣόΤηΤα»

17. ΠοΣόΤηΤα

18. Δεδομένα

A. Αποδεκτό

Β. Μη αποδεκτό

Advertisement