Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις εντολές εκχώρησης της Στήλης Α. Σε περίπτωση λανθασμένης εντολής εκχώρησης αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Στήλη Α

Στήλη Β

1.   t ← t – 2

2.   Μάθημα ←»18″

3.   Ε_τετρ ← «α ^ 2»

4.   α → β + 5

5.   β ←-1.4

6.   β * α ← x

7.   Όνομα ← «Κατερίνα»

8.   x ← x + 3 * y * x

9.   120 ← κ

10. Εμφάνισε 5

11. β ← 12 – «Κατερίνα»

12. α = β + 2

13. a ← «a»

14. a ← a

15. Διάβασε a

16. a ← -2.4 + Ψευδής

17. x ← «Εμφάνισε x»

18. Εμφάνισε y ← 5

19. β ← 4 – Μαρία

20. α ← Ένα – Δύο

21. a ← Ένα = Δύο

22. Τιμή ← Χ > Ω

23. Ποσό ← Αξία > Αληθής

24. Γράμμα ← «Μ» < «Α»

25. Έξοδος ← Χρήματα και Άδεια

26. Τιμή ← Α + Β και Χ

27. ΑΠ ← Α > Β + Γ > Δ

28. Π ← Α = Β ή Ψευδής

29. ΠΡ ← Α > Ψευδής και Γ > Δ

30. Τ ← Α – Β > Γ + Δ και Αληθής

Α.   Σωστή

Β.   Λάθος

Advertisement