Έχουν συγκεντρωθεί τα θέματα που προέρχονται από την ενότητα: Δομή επιλογής και στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες από το 2000-2011.

Advertisement