Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη αλγοριθμικών ικανοτήτων και προγραμματιστικών τεχνικών των μαθητών/τριών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της τρίτης Λυκείου. Οι μαθητές/τριες έχουν έρθει σε επαφή από τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης με το θεώρημα Bolzano, έχουν μελετήσει περιπτώσεις που εφαρμόζεται, αντί-παραδείγματα καθώς και τον ορισμό του ορίου (προσέγγιση τιμής). Με τις δραστηριότητες που συνοδεύουν την εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο με τίτλο: «CIE2011-Conference on Informatics in Education 2011, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», οι μαθητές/τριες καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη δομή επιλογής και επανάληψης ώστε να επιλύσουν αλγοριθμικά, προβλήματα που ανάγονται στην επιτυχία ή όχι του θεωρήματος Bolzano να επιβεβαιώσει την ύπαρξη λύσης για συγκεκριμένες εξισώσεις.

ΥΓ: Ο ρόλος του λογισμικού «Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.  Είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο λογισμικό και να επιλεγεί από τις Επιλογές του λογισμικού «Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» στη δεύτερη καρτέλα «Γλώσσα» να είναι 20 τα δεκαδικά ψηφία κατά την εκτύπωση πραγματικών και 20 στην στρογγυλοποίηση πραγματικών σε συγκρίσεις στο δεκαδικό.

Advertisement