Οι δραστηριότητες έχουν συγκεντρωθεί από το 2ο και 8ο κεφάλαιο του Τετραδίου Μαθητή (+ μία δραστηριότητα από το 4ο) και αφορούν τη Δομή Επανάληψης και τις εντολές της Δομής Επανάληψης. Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται

α) σκαλωσιά μάθησης για τους/τις  μαθητές/τριες και

β) η σπειροειδής προσέγγιση ως προς το βάθος της κάθε έννοιας.

Κάποιες δραστηριότητες, είναι κατάλληλες και για την εισαγωγή στην ενότητα των δομών δεδομένων.

Advertisement