Πρόκειται για ένα κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα βασικές έννοιες αλγόριθμου – δομή επιλογής του κεφαλαίου 2, που έχει αναπτυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2002 και ήταν αναρτημένο στον ιστότοπο http://www.di.uoa.gr/~spduke.

Το κριτήριο αξιολόγησης έχει μέτριο βαθμό δυσκολίας.

Στο κριτήριο αξιολόγησης έγιναν αρκετές τροποποιήσεις ώστε να είναι συμβατό με τη μορφή των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί πρόσφατα.

Κριτήριο Αξιολόγησης

Advertisement