Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται τα θέματα των παγκύπριων εξετάσεων στο μάθημα: «Πληροροφική».

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2011Λύσεις

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2010Λύσεις

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2009Λύσεις

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2008Λύσεις

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2007Λύσεις

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2006Λύσεις

Advertisement