Πρόκειται για κριτήριο αξιολόγησης στα κεφάλαια 1, 2, 7 και 8 του διδακτικού πακέτου. Το κριτήριο αξιολόγησης αναπτύχθηκε από τον εκπαιδευτικό Πέρδο Αθανάσιο (Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί).

Κριτήριο Αξιολόγησης

Advertisement