Έχουν συγκεντρωθεί τα θέματα που προέρχονται από τα κεφάλαια 3 και 9 (Δομές Δεδομένων-Πίνακες) και στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες από το 2000-2011.

Advertisement