Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που οι μαθητές/τριες διαπραγματεύονται στο μάθημα ΑΕΠΠ είναι η ταξινόμηση των στοιχείων ενός πίνακα. Ο αλγόριθμος της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής ή ταξινόμησης φυσαλίδας αποτελεί τον κύριο αλγόριθμο ταξινόμησης που έχουν επιλέξει οι συγγραφείς στο μάθημα. Ο αλγόριθμος αποτελεί έναν από τους πλέον διαδεδομένους αλγόριθμους που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυσκολίες στην περιγραφή και χρήση του αλγόριθμου, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί και ερευνητές θεωρούν ότι δεν είναι κατάλληλος ως εισαγωγικός αλγόριθμος για τη διδασκαλία της ταξινόμησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του αλγόριθμου, η οποία αξιοποιεί προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευόμενων, αναπτύσσοντας σκαλωσιά μάθησης που τους βοηθά να εξηγούν και να εφαρμόζουν τον αλγόριθμο.

Η πρόταση-διδακτική προσέγγιση παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» που πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση με σκοπό την ταξινόμηση των στοιχείων ενός πίνακα στηρίζεται σε μία σκαλωσιά μάθησης με τη διαπραγμάτευση εννοιών και αξιοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων και στις τρεις αλγοριθμικές συνιστώσες.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το πλήρες κείμενο της εργασίας και την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε.

Η διδακτική προσέγγιση θα ενσωματωθεί εμπλουτισμένη στο Β΄ τόμο του βοηθήματος – υποστηρικτικού βιβλίου για το μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) που θα κυκλοφορήσει το σχολικό έτος 2012-2013 από τις εκδόσεις Πατάκη.