Η ύλη του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013.