Στον Α΄ τόμο του υποστηρικτικού βιβλίου Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον των Δουκάκη, Ψαλτίδου και Γιαννοπούλου από τις εκδόσεις Πατάκη, τα θέματα των εξετάσεων (μέχρι και την δομή επανάληψης) είναι δομημένα κατά κεφάλαιο. Το βιβλίο περιλαμβάνει τα θέματα μέχρι και το 2010.

Τα υπόλοιπα θέματα θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Τόμο που θα κυκλοφορήσει εντός του 2013. Ωστόσο, για την πληρέστερη υποστήριξη των συναδέλφων και μαθητών/τριών που χρησιμοποιούν τον Α΄ Τόμο, επισυνάπτονται τα πρόσφατα θέματα (μέχρι και την δομή επανάληψης) του 2011 και 2012 (με νέο άρθρο, θα ακολουθήσουν προτεινόμενες λύσεις).

Καλή σχολική χρονιά

Συναδελφικά

Δουκάκης, Ψαλτίδου & Γιαννοπούλου

Advertisement