Έχουν συγκεντρωθεί τα θέματα από το 2000-2012 που προέρχονται από από τις ενότητες:

  • Βασικές έννοιες αλγόριθμου,
  • Δομή ακολουθίας,
  • Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

και στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες .

Advertisement