Έχουν συγκεντρωθεί τα θέματα που προέρχονται από τα κεφάλαιο 1 και στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες από το 2000-2012.

Advertisement