Έχουν συγκεντρωθεί τα θέματα που προέρχονται από την ενότητα: Δομή επιλογής και στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι μαθητές/τριες από το 2000-2012.

https://docs.google.com/file/d/0B8bYkhMbQdfPT1FpRzVlM2ozV2M/edit

Advertisement