Στο aepp.wordpress.com, αναπτύχτηκε μία νέα σελίδα (Βιβλίο) που περιέχει τα κεφάλαιο από το βιβλίο μαθητή και από το τετράδιο μαθητή, σε μορφή εκτυπώσιμη για/από τους μαθητές.