Στο αρχείο μπορείτε να βρείτε προτεινόμενες λύσεις για τα θέματα πανελληνίων εξετάσεων 2013 Γ΄ τάξης ημερησίου γενικού λυκείου στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ).

Αναρτήθηκε η έκδοση 1 των λύσεων, μετά από μία εύστοχη παρατήρηση συναδέλφου για βελτίωση της λύσης στο θέμα Γ.

Advertisement