Οδηγίες για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) που στάλθηκαν στα ΓΕΛ Β’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Δρ. Ευάγγελο Κανίδη.

Οδηγίες